Fairfield City Golf Championships

2021 Fairfield City Championships

Results 

Men’s Championship Flight

First           Jeff Sullivan

Second       Mark Daniel

Third          Paul Peyton

Fourth        Craig Higgins

Men’s First Flight

First           Art Nash  (Gross)                  Brian Trotter   (Net)

Second       Pat O’Leary  (Gross)            Tyler Ammon  (Net)

Men’s Second Flight 

First           David Curran  (Gross)          Ricky Rompies  (Net)

Second       Jeff Poli  (Gross)                   Greg Bobowski   (Net)

Men’s Third Flight

First           Hank Konerman  (Gross)     Joe Bucheit  (Net)

Second       Tommy Wade  (Gross)         Eric Land  (Net)

Women’s First Flight

First           Jo Wisecup  (Gross)             Katie Rusbacky   (Net)

Second       Susanne Huber  (Gross)       Diane Elsasser  (Net)

Women’s Second Flight

First           Laurel Bennett  (Gross)        Sophie Brockman  (Net)

Second       Silvina Co  (Gross)               Mary Deardorff   (Net)

Senior Flight

          First           Rich White  (Gross)